31
ян.

При смяна на собственик

В срок от 15 дни след придобиване на правото за собственост, новият собственик или ползвател трябва да се запише в книгата на ЕС* включ. и всеки член, който пребива на адреса.

*ЕС съкратено е етажната собственост.