31
ян.

Промяна на броя живущи

При увеличение или намаляне броя на членовете в домакинство е редно да уведомите домоуправителя на ЕС*.

*ЕС съкратено е етажната собственост.