31
ян.

Не пребивавам на адреса

Собственик или обитател, който не пребивава на адреса за повече от 30 дни в рамките на 1 година (365 дни) не заплаща такси освен, ако мнозинство на общо събрание не реши да заплаща половин месечна такса по чл. 51, ал. 1 от ЗУЕС*.

Ако не пребивавате на адреса, уведомете домоуправителя на ЕС!
*Съкратено ЗУЕС е закон за управлението на етажната собственост.