30
ян.

Вноската „Фонд Ремонти“

Фонда за ремонти и обновяване на етаж. собственост (ФРО)* съгл. чл. 51 от ЗУЕС, е задължителен и размера на месечната вноска се определя според решение на общото събрание. ФРО се калкулира върху процента от идеални общи части прилежащи към съотв. собственост и на база 1% от мин. раб. заплата.

Например: Ако притежавате 1.1% идеални общи части, при мин. раб. заплата 650 лв. – месечната вноска за ФРО е 7.15 лв.
*ФРО е полезен за всяка ЕС и се ползва главно при планирани ремонти, аварии, повреди …