05
мар.

Наем на скеле или вишка

За почистването на фасади и прозорци (външно) при височина над 3 метра се ползват скеле или вишка според случая.

Наема за скелето се заплаща на ден, а за вишката на мото час.

Разходите – отностно наема се заплащат от обекта и отделно от използваните услуги за почистване! Ние не разполагаме със собствени скеле/вишка и можем да наемем от 3та страна.