05
мар.

Ангажименти на обекта

Ангажименти отностно подготовка за почистване на обекта:

  • Осигуряване на парко място*
  • Достъп в уговореното време
  • Осигурено пространство
  • Без строителни отпадъци*
Местенето на мебели, оборудване или техника е ангажимент и се осигурява от обекта!
*Парко място близо до обекта е необходимо не само случаите, когато се използва габаритна и тежка почистваща техника.
*Обекти след ремонт трябва да са почистени от строителни отпадъци. Ние не предлагаме този вид услуги!