Декларация за Поверителност

Ние от Zaradom.com уважаваме всички наши клиенти и приемаме сериозно отношението им отностно концепцията ни за използване на личните Ви данни.

По тази причина създадохме декларацията за поверителност в сайта чрез която да ви уверим, че вашите персонални данни, които предоставяте онлайн се пазят отговорно.

Политиката за поверителност се отнася до персонални данни, които предоставяте доброволно.

Декларацията за Поверителност

  • Събиране и обработка на данните
  • Използване на личните данни
  • Защита на личните данни
  • Свобода на избора
  • Сигурност
  • Използване на „Бисквитки“
  • Съдържание от други уеб сайтове
  • Право на информация
  • Известяване за промени

Събиране и обработка на данните

Персоналната информация е всичко, което идентифицира потребителя в Зара Дом, като имена, адрес, имейл и телефон.

Ние не изискваме Вашите данни, ако Вие не ги предоставите в случаите, когато правите онлайн запитване.

Използване на личните данни

Ние може да използваме личните Ви данни изключително с технически цели свързани с обслужването на уеб сайта.

Да получите лесен достъп до актуалната информация или за контакт с вас във връзка с услугите, които предлагаме.

Защита на личните данни

Пазенето на личните данни е приоритет за нас! декларацията за поверителност е в сила, когато посещавате www.zaradom.com и попълвате вашите имена, телефон, имейл адрес във формата за контакт с нас.

Свобода на избор

Вие преценяте за информацията която ще ни предоставите в www.zaradom.com.

При запитване за оферта или заявка оглед за почистване ние изискваме вашите имена, телефон и имейл и адрес с цел да се улесни комуникацията с вас.

Сигурност

Zaradom.com полага изключителни грижи за да осигури сигурност и защита на личната информация, която ни се предоставя. Всички данни свързани с персоналната информация се пазят изключително отговорно!

Използване на „Бисквитки“

За нас е от изключително значение Вие да останате удовлетворени от начина чрез, който предлагаме нашите услуги онлайн в интернет страницата ни.

Бисквитките“ са малките криптo файлове, които се генерират и съхраняват в самото устройство (компютър, телефон, таблет), когато посещавате WWW.ZARADOM.COM.

Чрез бисквитките отделно се разпознават  устройствата, и съдържанието от сайта се представя адаптирано спрямо личните ви интереси и предпочитания.

Посещението в www.zaradom.com може да създаде „бисквитки“, които се използват с цел за повишаване на продуктивността в сайта и анализ на web потребителя.

Информацията е криптирана и странични лица нямат достъп до нея.

Съдържание от други сайтове

Ние не носим отговорност за съдържанието предоставено от други сайтове отностно предлаганите услуги в този сайт.

Право на информация

Всеки има право да получи повече в детайли информация отностно поверителността в този сайт!

В отговор, незабавно ще бъдете уведомени, кои от вашите данни са запазени в случай, че има такива по време на посещението ви в сайта www.zaradom.com.

Известяване за промени

Промени в политиката за поверителност ще бъдат публикувани в тази страница.

Тази декларацията за защита на личната информация e актуална от 01-Януари-2021.

Имате въпроси?